Jeśli chcesz uczestniczyć w kursach komputerowych podnoszących kwalifikacje zawodowe nauczycieli z zakresu obsługi komputera, obsługi internetu, bezpieczeństwa oraz pracy zdalnej wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą w celu weryfikacji oraz ustalenia szczegółów.

  Planowany program kursu:

  1. Informacja (m.in. wyszukiwarka Google)
   • Przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji.
   • Ocena informacji.
   • Przechowywanie i wyszukiwanie informacji.
  2. Komunikacja (m.in. Email, Skype, Meet)
   • Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji.
   • Dzielenie się informacjami i zasobami.
   • Aktywność obywatelska online.
   • Współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.
   • Netykieta.
   • Zarządzanie tożsamością cyfrową.
  3. Tworzenie Treści (m.in. edytor tekstu, program graficzny, arkusz kalkulacyjny, edytor wideo)
   • Tworzenie treści
   • Integracja i przetwarzanie treści.
   • Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji.
   • Programowanie (podstawy).
  4. Bezpieczeństwo (m.in. programy antywirusowe, chroniące prywatność, CCleaner, Eraser, Wireshark, SoftPerfect Network Scanner, OpenVPN, wtyczki do przeglądarek: WOT, Adblock, Ghostery)
   • Narzędzia służące ochronie.
   • Ochrona danych osobowych.
   • Ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego przed zagrożeniami wynikającymi z korzystania z technologiinformacyjno-komunikacyjnych (TIK).
   • Ochrona środowiska.
  5. Rozwiązywanie problemów
   • Rozwiązywanie problemów technicznych.
   • Rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów.
   • Innowacyjność i twórcze wykorzystywanie technologii.
   • Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych.

  Ważne: Samo dostarczenie dokumentów aplikacyjnych lub wypełnienie powyższego formularza nie jest jednoznaczne z dostaniem się na kurs, jednak jest to etap niezbędny do udziału w dalszym procesie rekrutacyjnym.

  Po wstępnej weryfikacji spełnienia kryteriów formalnych zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie ankiety, mającej na celu zbadanie poziomu wiedzy z zakresu obsługi komputera w celu przyporządkowania do określonej grupy docelowej.

  Po analizie ankiety przez pracownika naszej firmy tworzona jest lista rankingowa uczestników.

  Osoby, które nie znalazły się na liście rankingowej zostają zapisane na listę rezerwową.

  Informacja o wynikach rekrutacji zostanie przekazana mailowo lub telefonicznie wszystkim zainteresowanym, niezależnie od wyników rekrutacji. Osoby, które zakwalifikowały się na kurs zostaną poproszone o podpisanie niezbędnych dokumentów projektowych.

  Szczegóły organizacyjne zostaną przekazane każdemu uczestnikowi drogą mailową lub telefoniczną ok. 7 dni przed rozpoczęciem szkoleń.

  Uwaga: W przypadku nie zebrania wystarczającej liczby uczestników spełniających kryteria udziału w projekcie zastrzegamy sobie prawo do przesunięcia terminu kursu lub proponujemy inne dostępne terminy.

  Korzyści ze szkolenia:

  • Koniec z ciągłym, krępującym proszeniem o pomoc bliskich, znajomych lub informatyka.
  • Umiejętność samodzielnej pracy przy komputerze z systemem Windows.
  • Znajomość podstawowych programów biurowych i graficznych.
  • Umiejętność wyszukiwania informacji i korzystania z sieci Internet.
  • Zwiększenie bezpieczeństwa i umiejętność radzenia sobie z prostymi problemami (które do tej pory wydawały się trudne.
  • Przewaga na rynku pracy –> Mocny punkt w CV w postaci Certyfikatu ECCC.

  Ilość uczestników darmowej wersji kursu jest ograniczona dlatego bardzo ważna będzie kolejność zgłoszeń!

  Terminy: planowane terminy kursów to miesiące lipiec, sierpień oraz wrzesień.

  Czas trwania kursu: określony zostanie po utworzeniu grupy i może się różnić w zależności od poziomu zaawansowania uczestników od 60 do 90 godzin lekcyjnych.

  Kursy planowane są w grupach 10-12 osobowych i odbywać się mogą:

  • w miejscowości zamieszkania uczestników (wykorzystanie infrastruktury szkoły po wcześniejszym ustaleniu szczegółów z dyrektorem placówki)
  • w naszej siedzibie w Rzeszowie, pod adresem: Plac Jana Kilińskiego 2 (niedaleko dworca PKP)
  • zdalnie, z wykorzystaniem platformy G Suite (warunkowo – jeśli szkoła posiada platformę G Suite do nauczania zdalnego)